22/6/07

COMUNICADO DE PRENSA 20/06/08A Sección Sindical da CIG e CCOO en Tragsega queremos amosar a nosa preocupación pola situación de inseguridade laboral que vive o colectivo de traballadores e traballadoras que se dedican á execución dos plans de loita, control, prevención e erradicación de enfermidades do gando, con dependencia na Consellería de Medio Rural.


Trátase dun colectivo de en torno a 400 traballadores e traballadoras, entre técnicos veterinarios, veterinarios de campo, técnicos de laboratorio e persoal administrativo, onde apenas o 28% conta cun contrato indefinido. Lembremos que a UE emprega para definir unha situación de precariedade empresarial, entre outros parámetros, a existencia do 35% de temporalidade, cando no noso caso estamos a falar de máis do 70%. Destacamos tamén neste sentido que recentemente a Xunta de Galicia asinou un Pacto polo Emprego no que se pretende fomentar o emprego estábel. Non entendendo como se lle pode pedir a unha empresa privada que asine contratos fixos cando na Administración fomenta a temporalidade que estamos denunciando.


A profesionalidade, a preparación e a dedicación esixidas aos traballadores, non se corresponden coa compensación de temporalidade, eventualidade e precariedade que esta situación supón a un colectivo que non pode, por exemplo, solicitar unha hipoteca para unha vivenda, dado que non conta coa seguridade de manter o seu posto de traballo o ano seguinte. Colectivo cualificado que traballa en precario sen saber se o noso contrato rematará no mes de xullo, setembro ou no mes de decembro e esta situación alárgase xa moitos anos. É posíbel mesmo que exista unha situación de fraude de lei no 80% destes contratos temporais.


Existe ademais a preocupación polo que poda pasar en 2008. Coa reforma laboral na man moitas e moitos traballadores terían que ser indefinidos o día 1 de Xaneiro e sen embargo, pode ser, que precisamente por iso, non volvan a ser contratadas para deixar pasar uns meses antes de facerlles o novo contrato e perder este dereito.


Así pois, queremos chamar a atención sobre esta situación na que se vive e traballa diariamente. Dependendo dunha banda da Consellería de Medio Rural e traballando directamente para TRAGSEGA, empresa do Grupo TRAGSA, atopámonos nunha situación de indefensión e falla de información permanentes. A isto únese que a Consellería de Medio Rural ten manifestado ás centrais sindicais que coa creación da empresa pública SEAGA esta asumiría no futuro a prestación de servizos en materia gandeira. Non sabemos, pois non se nos comunicou nada por ningunha das partes, cal vai ser a situación do noso colectivo nese caso.


Solicitamos pois, información, supresión do continuado ocultismo e un posicionamento claro por parte da Consellería de Medio Rural e de Tragsega, sobre o noso futuro laboral. Así mesmo, demandamos unhas condicións dignas que nos permitan vivir do noso traballo sen a preocupación permanente na que nos atopamos na actualidade.SECCIÓN SINDICAL DA CIG

SECCIÓN SINDICAL DE CCOO 20/06/08

Ler máis...

20/6/07

ACTAS DAS REUNIÓNS ENTRE OS COMITÉS DE EMPRESA PROVINCIAIS DE TRAGSEGA E A DIRECCIÓN DA EMPRESA

Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

2/6/07

Dous novos delegados de persoal da CIG en TRAGSEGA Lugo

Dous novos delegados de persoal da CIG en TRAGSEGA Lugo, foron designados tras as eleccións sindicais do día 30 do maio do 2007


Noraboa a estes dous novos compañeiros:

Jaime Ríos Rodríguez e Ana Mª Taboada García

Ler máis...