29/8/08

COMITÉ DE EMPRESA DE PONTEVEDRA CIG

A sección sindical da CIG entende que ante a situación de aumento de carga de traballo por motivos excepcionais e pola falta de veterinarios para contratar, existe unha necesidade por parte da Empresa de requerir ao persoal actual que, voluntariamente, traballe os sábados a maiores da xornada laboral das 40 horas, remunerándoas coma horas extraordinarias.


Nós só xustificamos este uso de horas extraordinarias como causa excepcional ante esta situación de necesidade de persoal veterinario.


Non estamos de acordo coas remuneracións ofertadas aos traballadores por esas horas extraordinarias, entendemos que deben adecuarse ao labor requerido, un traballo de esforzo no que os riscos laborais son elevados. Queremos facer saber á Empresa que despois de falar co persoal a maioría coincide en que o importe da remuneración das horas extraordinarias é escaso e debe replantexarse o importe das horas, equiparar as dietas ás de Tragsa, e revisar a cifra de fixos en Galicia que non pode ser 0.


Todos estos acordos deben facerse por escrito para que non suceda o acontecido no ano 2002 coas retribucións prometidas ao persoal por traballar as horas extraordinarias, que finalmente foron inferiores ás ofrecidas.


En canto á promesa ao persoal eventual de facerlles unha prórroga do contrato que continúe ata decembro do 2009, entendemos que debe ir acompañada dun compromiso de estabilidade laboral, e facer indefinidos aquí en Galicia, e todo facelo por escrito para que non suceda o mesmo que en xaneiro de 2008, cando se incumpliu o compromiso da empresa de non facer a “neveira” e contratar ao persoal en xaneiro independentemente de que pola lei de estabilidade laboral tiveran que facerlles contrato indefinido.


Lamentamos que a situación faga moi difícil acadar os compromisos coa Consellería de Medio Rural pero debemos facer un traballo digno, seguro e de calidade.


Algúns compañeiros/as xa recibiron o reparto do traballo para a semana do primeiro de setembro e nos parece que a carga de traballo non se reduxo demasiado. En calquera caso, non abandonaremos o noso posto de traballo pero informaremos das horas extraordinarias que fagamos e solicitaremos á Empresa que se compensen. Faremos unha plantilla detallada do traballo realizado e as horas que nos leva. Os traballadores non estamos dispostos a traballar máis das 40 horas semanais de luns a venres e tomaremos as medidas de seguridade laboral que consideremos oportunas, deixaremos de vacinar aos animáis que non estean ben inmovilizados, non poremos en risco a nosa integridade.


No caso de que se excedan as horas da xornada e a empresa non as compense non dubidaremos en denuncialo a Inspeción de traballo.


Finalmente, consideramos que debido aos cambios da situación e o aumento da carga de traballo a empresa debe considerar un novo plantexamento para as negociacións do Acuerdo Marco en Madrid en canto ás cifras estabilidade laboral, retribucións e clasificación profesional.
Registro de horas excedentes

Ler máis...

28/8/08

RESUMO DA DERRADEIRA XUNTANZA COA EMPRESA

LENGUA AZUL


A empresa recibe a encomenda de Medio Rural de realizar as campañas de vacinación de Lengua azul, empezarase o 1 de Setembro e remata o antes posible, intentarase acabar para o 31 de Decembro.

Retrasaronse en comunicalo aos Comités porque aínda lles quedaban temas por concretar.

O persoal eventual que está saneando agora se lle prolongará o contrato ata finais de Decembro do 2009 porque aseguran que a campaña de saneamento do 2009 a fará Tragsega.

Se vacinarán todos os animais maiores de 3 meses, e revacunaranse en 4 ou 5 semanas. Tamén se farán traballos de desinsectar animais, camiones de transporte e explotacións.


A empresa ten previsto contratar a 100 veterinarios para desempeñar estas labores, xa teñen contratadas a 90 máis ou menos, e pretenden chegar a contratar a 150, pero non encontran máis personal.


A maioría do persoal novo dedicarase a vacinar da lingua azul pero outros van sanear e facer equipo cos veteranos co cal o nº de equipos saneando se duplica. A empresa recorda que non quere que se traballe máis das 40 horas semanales e reducirase a carga de traballo de saneamento para cumplilas.


Empezarase con maior persoal na provincia de Lugo por estar lindando con Asturias, e despóis ese persoal se trasladará a outras provincias.


Os equipos de saneamento vacinarán aos animais das explotacións que se sanean, aínda non está claro como se repartirá ese traballo, entre os días de pinchado e lectura.

A empresa non encontra persoal suficiente e ofrece a posibilidade aos traballadores de traballar voluntariamente tamén o sabado, realizando vacinaciones. Se retribuirá cada sábado con 120 € brutos, e se traballan todolos sábados ata fináis de Decembro(14 sábados) se incremente cunha cantidade de 500€ que pagarán a fináis de ano.Se pagarán dietas os sábados.


O turno de Nadal e o día 26 ( o deben por non ter máis de 3 festivos locáis este ano), se desfrutarán en Xaneiro de 2009.(recollido no Acuerdo Marco).


Este plan non é unha Alerta sanitaria senon unha vacinación preventiva.


Quen queira disfrutar as vacacións que lle quedan poderá facelo pero a empresa suxire que sería mellor para acadar os plazos de finalización pasar a disfrutalas en Xaneiro do 2009.


O traballo de papeleo se incrementará: ademáis da vacinación subcutáneo no gando ovino caprino e vacuno ,hai que sellar o DIB dos animáis vacinados, o libro de tratamiento no caso das ovellas, e colocar un crotal azul aos ovino- caprino sen identificacion oficial que se vacinen.


Ler máis...

25/8/08

CIG TRAGSEGA INFORMA

A CIG presenta un recurso contra a resolución do 18 de agosto de 2008, do Director-Xerente de SEAGA, relativa ao proceso de selección e contratación entre os candidatos incluídos na lista previa na categoría de Licenciado de Veterinaria, para identificación e rexistro de gando

Ler máis...

22/8/08

A CONSELLERIA DE MEDIO RURAL FALA CON NOS

Os delegados sindicais da Cig-Tragsega puxémonos en contacto coa Consellería de Medio Rural para tratar o tema da rehabilitación das actividades de certificación, tras a suspensión cautelar da Orde Ministerial de 5 de outubro de 2007, que anulaba o certificado veterinario. Unha vez máis existe unha situación de desacougo entre o persoal polas implicacións que poda ter esta resolución e a nosa intención foi aclaralas de primeira man coa Consellería.

Dende a Consellería confirman que os traballos de certificación vainos facer Seaga, e o persoal encargado van ser os identificadores. De feito recurriron aos candidatos incluídos na lista previa na categoría de Licenciado en veterinaria, para identificación e rexistro de gando, e como quedaron sen candidatos neste perfl, se acude á lista previa para a cobertura de vacantes existentes.

Nos entendemos que neste perfil en ningún punto se fala de certificación polo que estamos estudiando a posible ilegalidade desta selección e contratación de veterinaros.

Por outra banda, Medio Rural nos comunica a decisión de encargarlle a Tragsega a vacinación de lingua azul. Esto supón un volumen alto de emprego para a nosa empresa de aquí a finais de ano e posiblemente ao largo do ano que ven,

Esperemos que esto sirva para que en Madrid nos teñan en conta para aumentar a porcentaxe de fixos de Tragsega-Galicia, pois recordemos que este ano, aquí, o número de indefinidos foi 0.Ler máis...