11/10/06

Comunicado Comité de empresa de Tragsega (Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, S.A.) en A Coruña

CIG E CCOO

O Comité de empresa de Tragsega (Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, S.A.) en A Coruña, fixo chegar a representantes do sindicato CIG, por medio das súas delegadas de persoal, o desexo de que este sindicato se puxera en contacto coa Consellería de Medio Rural, para informarse do futuro dos contratos asinados por esta Consellería con Tragsega, posto que inciden directamente no futuro dos traballadores desta Empresa.

Tras convocarse dúas xuntanzas entre ambas partes (representantes de CIG e da Consellería de Medio Rural), durante o 1º semestre do presente ano, pasamos a resumirvos as cuestións enunciadas na última xuntanza mantida o mércores 11 de outubro de 2006, entre:

A) Representantes do sindicato CIG
Ignacio Pavón
Suso Seixo (Secretario Xeral)

B) Representante da Consellería do Medio Rural
Alberte Souto (Secretario Xeral)


CONCLUSIÓNS:

1.- Na segunda quincena de novembro de 2006, a Consellería de Medio Rural, dimensionará as necesidades reais de persoal precisas para realizar os traballos na campaña de saneamento de 2007.
Intúese, polos seus cálculos, que en xaneiro de 2007, o persoal veterinario necesario para realizar os traballos que contratará con Tragsega, será duns 40 traballadores menos con respecto a xaneiro de 2006.

2.- A Consellería do Medio Rural, comprométese a esixir a Tragsega que unha parte importante deste cadro de persoal contratado en xaneiro de 2007, pase a ser indefinido.
Neste punto, a CIG formula que o mínimo aceptable de contratos indefinidos será o do 65% do total do persoal de Galicia.

3.- Este compromiso estará por riba dos argumentos que podan desculpar a Tragsega como empresa pública, cuxos índices de estabilidade laboral, en calquera das súas Comunidades Autónomas son ínfimas, e a súa política de contratacións é realizar continuadamente contratos “por obra e servizo”.

Ler máis...