18/9/07

NOTA DE PRENSAAs 3 Seccións Sindicais Tragsega-GALICIA (CCOO,CIG E UGT comunican a súa moderada SATISFACCIÓN pola decisión de Medio Rural de seguir concedendo as mesmas encomendas a Tragsega e así poder manter os postos de traballo de cara o 2008. Nestes momentos a través de SEAGA, Medio Rural non ofrecía garantías suficientes de estabilidade laboral nin garantías de manter as condicións laborais do persoal afectado.


Por outra banda tamén queríamos comunicar a nosa inquedanza de que vai pasar a partir do 2009, pois dende Medio Rural deixaron a porta aberta de reestruturar a xestión da sanidade animal no futuro.


Os representantes sindicais consideramos OBXECTIVO IRRENUNCIABLE introducir cláusulas nos pregos de actividade onde veña reflectido o compromiso de respetar todos os postos de traballo se houbera cambio na adxudicación das encomendas de TRAGSEGA A SEAGA .


As 3 seccións sindicais seguiremos loitando por garantir o mantemento dos postos de traballo e que MELLORE A ESTABILIDADE laboral, por iso imos solicitarlle a Dirección da Empresa que se extenda a campaña de saneamento, e conseguir un 80-90% de indefinidos na empresa e non tantos traballadores eventuais por obra/servizo que se van ao paro no mes de setembro.


Ler máis...

10/9/07

NOTA DE PRENSA

ULTIMATUM DOS TRABALLADORES/AS DE TRAGSEGA Á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Os traballador@s de TRAGSEGA-Galicia empresa pública estatal que dende 2002 veñen realizando traballos relacionados coa sanidade animal, solicitan unha reunión coa Consellería de Medio Rural o día 13 de setembro de 2007 ou como máis tardar o día 14 para negociar o mantemento dos 374 postos de traballo afectados pola decisión da Consellería de Medio Rural de traspasar as encomendas que ata agora viña realizando Tragsega á nova empresa pública galega SEAGA .

Consideran inaceptable que a empresa TRAGSEGA e a Consellería estean negociando, sen ter en conta á representación sindical. Ademais o calendario proposto por Medio Rural implica á expiración dos prazos máximos para presentar os presupostos de 2008, data a partir da cal non haberá negociación posible.

Se non os reciben, os traballador@s de Tragsega non terán outra opción máis que comenzar as medidas de forza necesarias, nas que se inclúen todo tipo de mobilizacións.

Ler máis...

7/9/07

REUNIÓN DA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E TRAGSEGA

Como xa sabedes os delegados da CIG, hoxe dia 7 de setembro de 2007, tivemos unha reunión co Secretario Xeral ( Alberte Souto) , directivos de TRAGSA e as outras seccions sindicais. As nosas expectativas de que se nos aportase algunha solución aceptable non eran moi altas. Ésto confirmouse ó remate da xuntanza. Durou escasamente 10 minutos, e o único que transmitiron é que están nun proceso de intercambio de información coa empresa ata o día 17 de setembro de 2007 ser ter en conta ós traballadores e traballadoras, posto que a nos vannos informar das suas conclusions a partir do día 21 de setembro de 2007 .

A nos parecenos que a Administración con ésto pretende gañar tempo e lavala cara pola falta de transparencia que houbo durante todo este proceso. Consideramos inaceptable que non se conte con nos e nos próximos días elaboraremos un calendario de movilizacións.

Ler máis...

6/9/07

Nova no diario de Arousa

Trabajadores de sanidad animal irán a la huelga si no les mantienen sus puestos

Ler máis...

Nova no diario de ferrol

Trabajadores de sanidad animal irán a la huelga si no les mantienen sus puestos

Ler máis...

Nova no Galicia-Hoxe


O Seaga ten no aire os 370 empregos de sanidade animal

Ler máis...

Nova no Ideal Gallego

Trabajadores de sanidad animal irán a la huelga si no les mantienen sus puestos

Ler máis...

Nova no Correo Gallego


La plantilla de Tragsega llegara a la huelga si no se garantiza su empleo

Ler máis...

Nova da asamblea xeral do 05/09/07

Masiva asemblea de traballadores e traballadoras
O persoal de Tragsega esixe a Medio Rural a continuidade dos postos de traballo

Ler máis...

Nova no Agroprofesional

Los trabajadores de TRAGSEGA amenazan con huelga si Medio Rural no los recoloca en SEAGA

Ler máis...

Nova no Faro de vigo (05/09/07)

Falando da Asamblea Xeral
Lamentablemente non aparece no Faro Dixital pero si no Xornal

Ler máis...

4/9/07

Asamblea Xeral

Convoncada asamblea xeral por todas as seccións sindicais para todos os traballadores/traballadoras de Tragsega o dia 5 en Santiago de Compostela no HOTEL PUERTA DEL CAMINO (Salida Norte. Hotel acristalado de 5 estrelas xunto ao PALACIO DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS)


C/ Miguel Ferro Caaeiro, s/n.

Dende Pontevedra por autoestrada é a saída nº 67, pon "Santiago Norte, Aeroporto".(3ª saída, á beira do Palacio de Congresos).

A las 6.Ler máis...

Nova na Voz de Galicia (04/09/07)


Trabajadores de Tragsega Lugo exigen a Medio Rural que garantice su futuro

La Consellería ha encomendado distintas tareas ?de sanidad animal a una nueva empresa pública

Ler máis...

Nova no Progreso (04/09/07)

No progreso de hoxe na paxina 10 (comarcas)
"La plantilla de Tragsega Reclama a la xunta que garantice sus empleos"

Ler máis...

3/9/07

NOTA DE PRENSA DO COMITE DE EMPRESA DE TRAGSEGA-LUGO E DAS SECCIONS SINDICAIS DE CIG, CCOO E UGT

Lugo, 3 de setembro de 2007.


A empresa de sanidade animal e servizos gandeiros TRAGSEGA é unha empresa pública estatal, filial do grupo TRAGSA. Levamos dende o ano 2002 facendo campañas de saneamento gandeiro. Esta asistencia técnica faise por adxudicación directa a través da Consellería de Medio Rural, adxudicación que se renova anualmente.

Neste momento Tragsega-Galicia conta cun plantel de 370 persoas, das cales 260 son veterinarios/as, en labores de saneamento gandeiro, certificación, etc. e o resto son auxiliares administrativos/as, centro de atención telefónica (CIAG), persoal de gravación e persoal de laboratorio.

A Xunta de Galicia, a través da Consellaría de Medio Rural, decidiu encargarlle a unha nova empresa pública galega (SEAGA) parte das encomendas que viña facendo TRAGSEGA no ámbito da Sanidade Animal. Esta decisión, tomada de costas ós traballadores e traballadoras e ás súas representacións sindicais, provoca preocupación máxima no persoal que dende hai tempo vimos desempeñando, con criterios de calidade recoñecida, as funcións de certificación, saneamento animal, servizos de información do agro galego e laboratorio pecuario.

Esta decisión política está provocando que máis de 350 traballadores en Galicia, 140 na provincia de Lugo, teñamos o noso futuro incerto xa que a metade do cadro de persoal acábaselle o contrato de obra o 30 de setembro e non saben se poderán traballar no ano 2008.

O pasado 30 de agosto, as tres seccións sindicais de Tragsega (CIG, CCOO e UGT) mantivemos unha reunión co Secretario Xeral da Consellería de Medio Rural, Alberte Souto, da que só quitamos o compromiso verbal de darnos unha proposta por escrito na segunda quincena de setembro para explicarnos polo miúdo os proxectos da Consellería a este respecto.
Segunda parte do texto

A raiz de varias asambleas de traballadores, que se realizaron nas catro provincias galegas no pasado mes de agosto , nas que houbo unha afluencia masiva do persoal da empresa, decidiuse convocar a totalidade dos traballadores de TRAGSEGA en Galicia a unha asamblea xeral, que tera lugar o dia 5 de setembro en Santiago de Compostela e na que se debatirán as medidas a tomar para facerlle chegar a Xunta de Galicia a nosa inquietude pola situación de incertidume laboral na que nos atopamos.
Segunda parte do texto

Ler máis...