20/4/08

Acta nº 5 da Xuntanza do 01 de abril de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

4/4/08

XV Convenio de Empresas de Enxeñería e Oficinas de Estudos Técnicos

NOVO CONVENIO DE VIXENCIA 2007-2009, PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO B.O.E.

O 11 marzo de 2008, Comfía-CCOO E FES-UXT asinaron coa patronal Tecniberia, o texto definitivo do XV Convenio Colectivo do sector, que unha vez rexistrado na Dirección Xeral do Traballo entrará en vigor a partir da publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

A vixencia do convenio é de tres anos: para o pasado 2007, o presente 2008, e terminará a súa vixencia o 31 de decembro de 2009. Os aspectos máis relevantes do convenio, son os seguintes:

Subida Salarial: 4,2% en 2007, con carácter retroactivo desde 1 de xaneiro, o 3,2% desde 1 de xaneiro de 2008 e 2,8% en 2009. Unha cláusula de revisión para estes dous últimos anos con actualización de táboas ao IPC real se fose superior e xeración de atrasos desde o mes no que a inflación supere a subida inicial.


TÁBOAS SALARIAIS:

----------ANO 2007---------------------ANO 2008-------
NIVEL----Mesx14€------ANUAL--------Mesx14€-------ANUAL €
--1------1.544,34-----21.620,89-----1.593,77-----22.312,75
--2------1.147,18-----16.060,59-----1.183,89-----16.574,56
--3------1.106,21-----15.487,00-----1.141,61-----15.982,58
--4------1.014,19-----14.198,69-----1.046,64-----14.653,05
--5-------886,36------12.409,04-------914,72-----12.806,13
--6-------763,63------10.690,79-------788,06-----11.032,90
--7-------738,02------10.332,34-------761,64-----10.662,97
--8-------686,92-------9.616,91-------708,90------9.924,65
--9-------639,20-------8.948,78-------659,65------9.235,14
--10-----432,65-------6.057,11-------457,64-------6.406,91

ANO 2007
Plus Convenio 1.931,29
Dietas Día 49 €
Dieta Comida 10 €
ANO 2008
Plus Convenio 1.993,09
Dietas Día 48 €
Kilometraxe 0,19 €/km.

Xornada: Redución de xornada anual en catro horas a partir de 1 de xaneiro de 2008, establecéndose en 1806. O día 24 de decembro, será festivo para todos os efectos, e non será recuperable. Xornada flexible: Recomendación de negociación mediante acordo colectivo nas empresas con indicación de bandas de entrada, saída e comida; e tempo de permanencia mínimo. Isto impide na práctica que a impoña a empresa.

Incorporación da intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de parentes con dous días de permiso retribuído.

Clasificación Profesional: Promoción dos Auxiliares Técnicos a nivel 8 (antes nivel 10). Encadrar aos Oficiais Técnicos de 1ª no nivel 5 e aos de 2ª no nivel 6. (Antes non estaban). Reactivación da Comisión e seguimos discutindo a clasificación profesional.

Conciliación da vida familiar e laboral e igualdade de oportunidades: As empresas realizarán esforzos tendentes a lograr a igualdade de oportunidades en todas as súas políticas, en particular, a igualdade de xénero, adoptando medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre homes e mulleres. Lactación: A nai terá a opción de elixir a hora de redución diaria ou a acumulación en dúas semanas despois do permiso de maternidade.
Recomendación expresa ás empresas da aplicación íntegra do Acordo Marco Europeo sobre acoso e violencia no lugar de traballo.

Como vedes, tras unha longa e enquistada negociación, os dous sindicatos maioritarios do Estado só conseguiron asinar estas mínimas melloras para o sector. Agardamos pois á publicación do BOE para que sexan actualizados os nosos salarios e abonados os atrasos de 2007 e 2008.

Podedes consultar o texto completo do novo convenio de Enxeñerías aquí

Ler máis...

3/4/08

ACTUALIDADE DO ACORDO MARCO. Acta nº 4 de 6 de marzo de 2008

A sección sindical da CIG infórmavos que levamos máis dun mes participando na Mesa Negociadora dun Acordo Marco para Tragsega (documento legal froito da negociación colectiva para establecer melloras laborais que se adecúen á realidade da Empresa), e as negociacións van lentas e non moi seguras.
Por un lado a Empresa non quere soltar máis do que xa lle deu ultimamente a Tragsatec; e polo outro lado a UGT, vai sempre en contra do que a CIG e CCOO opinen, tentando impoñer a súa postura sempre por riba dos demais, incluso ás veces contradicindo o que eles mesmos propuxeron noutras reunións, descualificándonos e acusándonos de entorpecer este proceso negociador, cando non é certo.
Somos os primeiros interesados en que este Acordo Marco vaia adiante, sempre que se trate de melloras reais para os traballadores.
Na CIG, estabamos de acordo en asinar as melloras concedidas a Tragsatec en maio e setembro de 2007 como propuña a Empresa (e seguir pelexando posteriormente), pero foi a UGT, quen esperando dicir aos traballadores que conseguiu máis que CCOO en Tragsatec, se negou a subscribir tales melloras que hoxe xa poderiamos estar gozando.
Resumindo: avánzase pouco, tan pouco, que a propia Dirección da Empresa opina que hai temas aos que se lle pode dar firma e aplicación inmediata sen esperar á firma final do Acordo Marco (temas relacionados coa xornada laboral anual, co día festivo da Empresa, cos días de asuntos propios,…). Menos mal que o UGT non puxo trabas esta vez, e aceptou, a pesar de que tiña que obter o consenso con nós e con CCOO.
Así pois, parece que se acerca o ano en que os traballadores e traballadoras de Tragsega, entre outros dereitos, podamos gozar do 15 de maio libre, como xa se viña facendo nas outras dúas Empresas do Grupo.

ACTA Nº 4 DE 6 DE MARZO DE 2008, DA MESA NEGOCIADORA PARA O ACORDO MARCO DE TRAGSEGAAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.Ler máis...