30/3/09

PUBLICANSE NO BOE AS NOVAS TABOAS SALARIAIS PARA O ANO 2009Un incremento respeto o ano anterior do 2,80%
A empresa dispon de 32 dias para a regularizacion e o abono que hubiere de aplicar os salarios establecidos

Ler máis...

5/3/09

REUNION MADRID 2/03/09: CONSTITUCION COMITÉ INTERCENTROS TRAGSEGA

Xuntámonos os 13 integrantes do COMITÉ INTERCENTROS e houbo as pertinentes presentacións iniciais: 7 membros da UGT, 3 do CSIF , 2 de CCOO e 1 da CIG.

Seguidamente UGT presentou o regulamento que propón para o funcionamento do Comité Intercentros sen estar na orde do día e pretende que se lea en 15 minutos e se firme . Os delegados das restantes seccions sindicais piden mais tempo e alegan que non estaba na orde do día. A CIG solicita que se inclúa na acta do día unha frase referida á ratificación dos acordos tomados cando sexa publicado o Acordo Marco. A UGT sigue adiante con descalificacions para todos. Mantense un “debate” durante 20-30 minutos que se acaba coa imposición por parte da UGT dunha votación para aprobar o regulamento que eles proponen,e tamén o nomeamento do presidente e do secretario.

A actitude da UGT foi totalmente dictatorial, sen ter en conta as propostas dos demais e impedindo que se alegue nada nas actas que a propia empresa redacta antes de ter feita a reunión. Foi escandaloso.

O resultado final foi que a acta de constitución solo fo asinada polos delegados da UGT. Que teñan a mayoría non lles da dereito a despreciar as propostas dos demáis negándose a incluílas nas actas. E mais, chegan a tal punto que na acta que eles mesmos firman nin siquera inclúen aos asesores do resto dos sindicatos, sólo nomean ao da UGT.
UGT nos informou alí de que o Ministerio de Trabajo puso algún inconveniente para a publicación do Acordo Marco, e por eso o van modificar un pouco… Unha razón é o das horas excedentes que non computan como tales. Esta foi unha das razón polas que a CIG non firmou o Acordo Marco pois como xa se dixo no seu momento (ainda que non se inclueu na acta correspondente) esta “mellora” vai contra o estatuto dos traballadores.

Ler máis...