20/6/07

ACTAS DAS REUNIÓNS ENTRE OS COMITÉS DE EMPRESA PROVINCIAIS DE TRAGSEGA E A DIRECCIÓN DA EMPRESA

Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

No hay comentarios: